Nieuws

Stichting BREIN pakt uploads stripbladen en -boeken aan

decoratieve afbeelding van grijze abstracte vlakken in stripboekvorm

Recent schikte Stichting BREIN met een man die een faciliterende rol speelde in de ongeautoriseerde digitalisering en ter beschikking stelling van stripbladen en -boeken, met name op Usenet. Deze persoon hield een lijst bij van alle uitgebrachte strips en verzamelde hier zoveel mogelijk digitale kopieën van. Deze ongeautoriseerde kopieën zijn door hem (en anderen) naar Usenet geüpload. Hier zitten ook de nieuwste uitgaven van populaire stripbladen en -boeken, die vaak ook legaal digitaal te verkrijgen zijn. 

Lees verder

Subsidieregeling voor Italiaanse vertalingen

Om de vertaling van Italiaanse auteurs in vreemde talen te bevorderen, heeft het Centrum voor Boeken en Lezen (Cepell), een onafhankelijk instituut van het Italiaanse Ministerie van Cultuur, een bedrag van € 650.000 vrijgemaakt voor subsidies voor vertalingen. Het bedrag van elke subsidie ​​varieert van € 500 tot € 5.000, afhankelijk van de lengte van de vertaling en andere criteria. Ook Nederlandse uitgevers kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Lees verder

Deltaplan voorziet in aantal vernieuwingsprojecten

Eind 2019 riepen enkele boekhandelaren het boekenvak op om na te denken over meer efficiency en kostenbesparingen in de keten. Nog voor de pandemie zagen zij de noodzaak om, bij een stabiele markt en stijgende kosten, samen deze ambitie te omarmen. Dat werd door de uitgevers, verenigd in de GAU, de Koninklijke Boekverkopersbond en distributeur en logistiek dienstverlener CB opgepakt. Zij benaderden KVB Boekwerk om een verkenning uit te voeren in de breedte van het boekenvak.

Lees verder

Nieuwe Auteursrechtgids van Michel Frequin

Op 19 juli zal de nieuwe editie van de Auteursrechtgids. Hoofdlijnen voor de praktijk van Michel Frequin verschijnen, de derde druk van deze gids die is gemaakt voor iedereen die professioneel te maken heeft met auteursrecht en naburige rechten.

Lees verder

Inclusief Publiceren van start

Samen met Dedicon, de Vereniging Onbeperkt lezen, VIVIS en de Oogvereniging hebben de GAU en de GEU de krachten gebundeld en fondsen bij elkaar gebracht voor het project Inclusief Publiceren. Het programma start medio juni 2021 en eindigt in december 2022. Ruim 90 uitgeverijen starten 15 juni met de eerste van een reeks workshops. Samen zorgen we ervoor dat e-books, digitale leermiddelen en websites voor iedereen toegankelijk worden.

Lees verder

Elspeet Zomerconferentie

Stichting Elspeet organiseert ieder jaar een Elspeetconferentie: een dag vol interessante sprekers, workshops en tal van netwerkmogelijkheden voor iedereen die werkzaam is in het boekenvak. De Elspeetconferentie 2021 vindt zoals gewoon in de zomer plaats: op vrijdagmiddag 2 juli 2021 richten we onze blik vol optimisme op een duurzame toekomst voor het boekenvak. Nog eenmaal (hopelijk) online. Het thema van deze editie is Duurzaamheid. ‘Vooruit!’ luidt het devies en op vrijdag 2 juli 2021 gaat het gesprek over een duurzame toekomst voor het boekenvak met een aantal duurzaamheidsexperts.

Lees verder

Nieuw Modelcontract Nederlandstalig werk

De Auteursbond en de LUG/GAU zijn na een periode van constructief onderhandelen een aantal aanpassingen aan het modelcontract voor oorspronkelijk werk overeengekomen. Het herziene contract sluit aan bij de (digitale) ontwikkelingen in het boekenvak, en de aanpassingen aan de Auteurswet.

Lees verder

IPA 125 jaar

De International Publishers Association bestaat vandaag, 15 juni, 125 jaar. IPA, die zetelt in het Zwitserse Geneve, is de internationale federatie van brancheorganisaties van uitgevers en heeft 86 leden uit 71 landen. Vanuit Nederland zijn MVW, GEU en GAU lid.

Lees verder

Boekenvak blij met breed gesteunde motie voor garantiefonds boekhandels

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het steun- en herstelplan voor het derde kwartaal is een breed gesteunde motie ingediend om aanvullend 20 miljoen vrij te maken voor het Nederlands Letterenfonds ten behoeve van een garantiefonds voor boekhandel. Door de langdurige coronasluitingen verkeren de fysieke boekhandels in een penibele liquiditeitspositie waardoor velen onvoldoende in staat zijn om nieuwe boektitels in te kopen. Het boekenvak is verheugd over de steun vanuit de Kamer voor de belangrijke culturele rol van fysieke boekhandels en hun bijdrage aan de leefbaarheid en diversiteit van binnensteden.  

Lees verder

BREIN wint kort geding tegen Rabobank

In april oordeelde de voorzieningenrechter in Utrecht dat de weigering van de Rabobank om door Stichting BREIN gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, onrechtmatig is. Het gaat om de gegevens van een inmiddels opgeheven rekening die werd gebruikt voor de grootschalige verkoop van IPTV abonnementen. Nadat BREIN tevergeefs bij anderen had aangeklopt om de identiteit van de inbreukmaker te achterhalen, vroeg zij aan de Rabobank de naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW) van de betreffende rekeninghouder. De Rabobank weigerde dat echter en dus spande BREIN een kort geding aan.

Lees verder