Nieuws

Winnaars GAU Masterclass 2020

De GAU stelt kosteloos twee plaatsen beschikbaar voor een masterclass aan de UvA op 20 en 21 januari 2020. Uit de meerdere aanmeldingen zijn Rianne Koets (Lijtingh-Sijthoff) en Lynn Plagmeijer (Fontaine Uitgevers) gekozen om deel te nemen aan deze interessante dagen.

Lees verder

GAU/Mediafederatie wint zaak tegen Tom Kabinet bij Europese Hof

Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het doorverkopen van e-books niet mag. Daarbij volgt het Hof de in september verschenen opinie van de advocaat-generaal Szpunar (A-G) en wat altijd door de GAU is betoogd, namelijk dat er een essentieel verschil is tussen de verkoop van een tweedehands fysiek boek (hetgeen is toegestaan) en een e-book (hetgeen niet is toegestaan).

Lees verder

Seminar 16 januari – Zet AAN tot lezen

Het lezen van boeken draagt veel bij aan mens en maatschappij. Tegelijkertijd blijkt dat het aantal lezers en de leestijd daalt. Hoe kunnen auteurs, uitgevers en boekhandels met gedragsverandering het leesgedrag positief beïnvloeden? Dit is het thema van het jaarlijkse KVB Boekwerk seminar op 16 januari 2020 in Amsterdam.

Lees verder

GAU Masterclass ‘Sales, marketing, digitale innovatie & non-fictie’

De GAU stelt kosteloos twee plaatsen beschikbaar voor een masterclass aan de UvA op 20 en 21 januari 2020. De cursus is bedoeld voor mensen met weinig tot geen ervaring in de gegeven onderwerpen. Te denken valt aan junior-redacteuren, uitgeefassistenten, freelancers, bureauredacteuren. Medewerkers van uitgeverijen die aangesloten zijn bij de GAU kunnen zich melden bij Sanne Walraven (s.walraven@algemene-uitgevers.nl).

Lees verder

Ministers Van Engelshoven en Slob roepen op tot leesoffensief

De leesvaardigheid en het leesplezier van Nederlandse scholieren zijn opnieuw teruggelopen. Dat blijkt uit het driejaarlijkse internationale PISA-onderzoek onder 60.000 leerlingen in 79 landen. Deze trend willen de ministers van onderwijs keren met een leesoffensief, als aanvulling op andere bestaande manieren om lezen te stimuleren.

Lees verder

Duitse studie naar de impact van e-lending

De Duitse "Onleihe" (digitale openbare bibliotheekdienst) vermindert de bereidheid van doelgroepen om boeken te blijven kopen, met name groepen die bestaan ​​uit enthousiaste boeklezers met een hoge koopkracht.

Lees verder

KVB Boekwerkseminar 16 januari 2020

Op 16 januari 2020 is het weer tijd voor het jaarlijkse KVB Boekwerk seminar, met dit jaar als thema: Zet AAN tot lezen. Het seminar en de aansluitende CPNB nieuwjaarsreceptie zullen weer plaatsvinden in het Compagnie Theater in Amsterdam.

Lees verder