Werkgroepen

Er bestaan binnen de GAU drie reguliere ‘werkgroepen’: De Literaire Uitgeversgroep (LUG), de Werkgroep Kinderboekenuitgevers (WKU) en de Distributiecommissie. De GAU is de enige vereniging met rechtskracht die in sommige gevallen namens haar leden mag optreden en besluiten mag nemen die een bindend karakter hebben. Een voorbeeld van het eerste is de rechtszaak tegen Tom Kabinet, een voorbeeld van het tweede is bijvoorbeeld het e-lendingconvenant of de regeling elektronisch depot. Modelcontracten hebben geen bindend karakter voor de leden, maar kunnen bijvoorbeeld door het Letterenfonds wel als voorwaarde aan subsidie worden gesteld.
De GAU heeft een bestuur dat door de leden in een ALV wordt benoemd en kent een statuut en een huishoudelijk reglement waarin doelstellingen, rechten en plichten, contributie etc. verankerd zijn. De GAU is één van de vijf leden van de Mediafederatie.

De GAU heeft de volgende werkgroepen en commissies:

Klankbordgroepen CPNB

De CPNB kent een drietal klankbordgroepen: uitgevers, boekhandelaren en bibliotheken. De samenstelling is in principe de verantwoordelijkheid van de CPNB en de invitatie om deel te nemen is een persoonlijke invitatie en kan niet binnen een bedrijf worden ‘overgedragen’. De uitgeversklankbordgroep bestaat vooral uit redacteuren/uitgevers. Haar functie is niet meer dan te dienen als klankbord voor de CPNB voor wat betreft plannen/ideeën met betrekking tot collectieve propaganda. Het gaat om campagnes voor boeken voor volwassenen, de CPNB sluit één of meerdere keren per jaar aan bij de WKU-vergadering die dient als klankbord voor zaken aangaande kinderboeken/YA.
De klankbordgroep wordt ‘voorgezeten’ door de (adjunct) directeur van de CPNB die ook de agenda bepaalt. De uitgeversklankbordgroep bestaat uit ongeveer 10 personen aangevuld met de algemeen secretaris van de GAU. Er is een mix van grotere en kleinere uitgeverijen. De klankbordgroep heeft geen enkele formele bevoegdheid die bij de directeur en het bestuur van de CPNB ligt. De klankbordgroep vergadert in principe twee keer per jaar.