Werkgroepen

(Vertegenwoordigers van) ledenbedrijven hebben zitting in diverse commissies en werkgroepen van de GAU. Daardoor kan het dienstenpakket van de GAU nauw worden afgestemd op de specifieke wensen en belangen van de leden en is de noodzakelijke steun en betrokkenheid van die leden verzekerd. Leden hebben dus invloed op het beleid en de activiteiten van de GAU.

De GAU heeft de volgende werkgroepen en commissies: