Zijn uitbetalingen van royalty’s belast met btw?

In de uitgeverij worden regelmatig betalingen gedaan op basis van royalty’s (een percentage van de omzet van de verkochte boeken). Dienen uitbetalingen van royalty’s belast of onbelast plaats te vinden?

Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Royalty’s kunnen zowel belast als onbelast zijn. En royalty’s die belast zijn, kunnen vervolgens in bepaalde gevallen alsnog worden vrijgesteld van de omzetbelasting.

Belast
Bepalend voor de omzetbelasting is de vraag of er sprake is van een vergoeding voor een prestatie in het economisch verkeer. Zo ja, dan is de betaling belast. Zo nee, dan is de betaling onbelast. Bij royalty’s is bijna altijd sprake van een prestatie in het economisch verkeer en dus zijn de betalingen in beginsel belast met het standaard btw-tarief. Echter, royalty’s die in beginsel belast zijn, kunnen vervolgens ook weer zijn vrijgesteld voor de omzetbelasting.

Vrijstelling
In de Wet op de omzetbelasting zijn een aantal vrijstellingen opgenomen, onder andere voor de categorie ‘componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten’. Auteurs zijn dus vrijgesteld van de omzetbelasting over de opbrengsten van hun schrijverschap. Hetzelfde geldt voor vertalers. Lees bij de Belastingdienst om welke activiteiten het precies gaat.

Royalty’s voor illustraties en foto’s zijn niet vrijgesteld voor de omzetbelasting. Hiervoor geldt ook het standaard btw-tarief. Er is één bijzondere uitzondering op dat percentage en die geldt wanneer de illustratie of de foto als uniek kunstwerk kan worden beschouwd. Dat geldt in elk geval niet wanneer de illustratie of foto in een boek, krant, tijdschrift of televisieprogramma wordt gepubliceerd. Deze uitzondering geldt alleen bij unieke en kunstzinnige producties, bijvoorbeeld als onderdeel van een expositie. In dat geval geldt het verlaagde btw-tarief.

De vrijstelling geldt alleen wanneer een schrijver zijn eigen rechten exploiteert. Wanneer aan iemand royalty’s worden betaald voor het gebruik van geestelijk eigendom van iemand anders, dan is er geen sprake van vrijstelling voor de omzetbelasting. Bijvoorbeeld: als iemand de rechten heeft geërfd of gekocht, als de rechten zijn overgedragen aan een rechtspersoon. Zo is de exploitatie van het auteursrecht door uitgevers ook niet vrijgesteld. De uitgever die het werk, het auteursrecht van bijvoorbeeld een schrijver, ‘doorverkoopt’ moet hierover dus wel btw betalen.

Onbelast
Royalty’s kunnen ook onbelast zijn, namelijk als er geen tegenprestatie wordt geleverd voor de vergoeding. Dit is het geval wanneer de bezitter van het auteursrecht geen toestemming heeft verleend voor het gebruik van zijn werk (bijvoorbeeld de leenvergoedingen van bibliotheken of een uitgegeven werk dat zonder toestemming tegen een zogenaamde billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen in bloemlezingen e.d. die zijn bestemd voor het onderwijs of een wetenschappelijk doel). Over deze vergoedingen hoeft dus geen btw berekend te worden.