Wanneer is gebruik van een modelovereenkomst zinvol?

De Belastingdienst gaat bij controles alle feiten en omstandigheden toetsen aan de criteria van de civiele arbeidsovereenkomst/dienstbetrekking: persoonlijke arbeid, loon, werkgeversgezag. Daarbij is van belang welke intentie partijen hebben gehad bij het sluiten van de overeenkomst waar de arbeidsrelatie op is gebaseerd én hoe zij daaraan uitvoering hebben gegeven. Als getwijfeld kan worden of sprake is van een arbeidsovereenkomst/dienstbetrekking, is het zinvol een goedgekeurde modelovereenkomst te gebruiken.
Als het overduidelijk is dat niet wordt gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst/dienstbetrekking, dan hoeven partijen geen goedgekeurde modelovereenkomst te gebruiken. Dan is het wel verstandig om de gelijkgesteldenregeling en thuiswerkersregeling buiten toepassing te verklaren. Dat voorkomt naheffingen op basis van een fictieve dienstbetrekking. Partijen moeten dit schriftelijk afspreken vóórdat de eerste betaling wordt gedaan.