Waar vind ik de vertaaltarieven voor de vertaling van een literair werk?

Sinds 1 juni 2007 hebben auteurs en uitgevers zelf de vrijheid en verantwoordelijkheid om een vertaaltarief per woord overeen te komen. Het afspreken van een vast tarief per woord, dat het hoofdinkomen van een literair vertaler vormt, beschouwt de NMa als een inbreuk op het mededingingsrecht. Het modelcontract voor de vertaling van een literair werk bevat daarom geen afspraken voor vertaaltarieven.