Het modelcontract heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Moet de opdrachtgever die datum overnemen?

Het moet niet, maar handig is het wel. Als het model vijf jaar geldig is, kan de opdrachtgever vijf jaar lang in opdrachtbevestigingen verwijzen naar dat goedgekeurde model.