Is bij heruitgave van een bestaand werk een nieuw contract nodig?

Om bestaande werken opnieuw te mogen uitbrengen moet dit ofwel vooraf geregeld zijn in het auteurscontract, ofwel alsnog met de auteur worden overeengekomen.

Het is verstandig om in uitgaven een bepaling op te nemen voor de mogelijkheid van een herdruk, waarbij zo nodig enkele aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt (zoals schriftelijke bevestiging).