Toegankelijkheid

De GAU en de GEU werken samen met Dedicon om algemene en educatieve uitgevers te ondersteunen, zodat zij digitale producten vanaf de start zo toegankelijk mogelijk kunnen maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Toegankelijk Publiceren aan de Bron’.

In 2019 heeft het Europees Parlement de European Accessibilty Act (EAA) geaccordeerd. Deze wet moet door alle Europese lidstaten uiterlijk op 28 juni 2022 lokaal zijn geïmplementeerd en in 2025 van kracht zijn. Deze wet heeft betrekking op digitale producten, waaronder websites,  elektronische boeken en de daarbij behorende hard- en software. De wet schrijft voor dat deze systemen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een leesbeperking; blinden, slechtzienden, ouderen en mensen met dyslexie (ca. 350.000).

Eind november 2016 vond een eerste Ronde Tafel conferentie plaats over de toekomst van aangepast lezen. Bij deze Ronde Tafel waren vertegenwoordigers van de Mediafederatie, de Oogvereniging, Vereniging Onbeperkt Lezen, Dedicon, het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek,  en VIVIS aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werd geconstateerd dat technologische ontwikkelingen in de informatiemaatschappij kansen bieden voor de autonome en gelijkwaardige deelname van mensen met een beperking, mits al bij het ontwerp van de content en de informatiedragers (zoals kranten, boeken en schoolmateriaal) wordt nagedacht over algemene toegankelijkheid. Alle partijen aan tafel spraken de wens uit om een stap te maken van toegankelijkheid achteraf naar toegankelijkheid aan de bron. Als ambitie werd benoemd: “informatie in de toekomst een vorm geven zodat iedereen in Nederland, ook mensen met een leesbeperking, daar zo maximaal mogelijk gebruik van kan maken.” Deze ambitie is ook opgenomen in het Implementatieplan van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (maart 2017). U kunt hier de Regeling Toegankelijke lectuur voor mensen met een leesbeperking 2019-2021 vinden.

Uitgevers kunnen zelf toegankelijkheidsmaatregelen toepassen bij het produceren van hun content en gerelateerde tools en services. Om uitgevers hierbij te ondersteunen organiseert de GAU, samen met de projectpartners, verschillende kennis- en bewustwordingssessies. Ook zijn er twee Snelstartgidsen ontwikkeld (die u gratis kunt downloaden) en heeft Dedicon een website ontwikkeld waar meer informatie te vinden is omtrent toegankelijkheid: inclusiefpubliceren.nl.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een werksessie omtrent toegankelijkheid bij u op locatie kunt u een aanvraag indienen via info@algemene-uitgevers.nl. In een workshop gaat u aan de slag met toegankelijkheid binnen uw uitgeverij en ontdekt u waar de kansen en mogelijkheden liggen om uw boeken toegankelijk te maken voor iedereen.