Wet vaste boekenprijs

Boekenvak blij met continuering Wet vaste boekenprijs

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 29 september ingestemd met het voorstel van minister Van Engelshoven van OCW om de Wet vaste boekenprijs voor vier jaar te continueren. De Koninklijke Vereniging van het Boekenvak is blij met de voortzetting van deze wet die zeker in deze tijden van vitaal belang is voor een bloeiend boekenlandschap. De Wet op de vaste boekenprijs wordt elke vier jaar geëvalueerd. Bij deze evaluatie bleek brede steun voor dit instrument bij de minister, de Raad voor Cultuur en bij de Tweede Kamer.

Lees verder

Evaluatie van de Wet vaste boekenprijs

Vrijdag j.l. heeft minister Van Engelshoven het rapport inzake de evaluatie van de Wet vaste boekenprijs en haar begeleidende brief naar de Kamer gestuurd. Zij spreekt zich warm voor een continuatie van de Wet vaste boekenprijs.

Lees verder

Aanpassing Wvbp vanwege btw-verhoging

Op 1 januari zal de btw ook op (fysieke) boeken worden verhoogd van 6% naar 9%. Dat heeft het kabinet vandaag tijdens Prinsjesdag formeel bekendgemaakt. Boeken die onder de Wet op de vaste boekenprijs vallen kennen echter een vastgestelde prijs inclusief btw. Dat betekent dat er op boeken die vanaf…

Lees verder

Gereglementeerde Boekenprijs van kracht in België

Per 1 juli 2017 is in België de Gereglementeerde Boekenprijs (GBP) van kracht. Deze regeling geldt alleen voor boeken die na 1 juli 2017 zijn verschenen. Een boekhandelaar mag de eerste zes maanden na verschijnen maximaal tien procent korting geven op de adviesprijs.

Lees verder

Onderzoek: kruissubsidie aangetoond, vaste boekenprijs zorgt daadwerkelijk voor rijker boekenaanbod

Onderzoek toont aan dat uitgevers (en boekhandels) via kruissubsidiëring bijdragen aan een breed en pluriform assortiment en aanbod van Nederlandstalige boeken. De Wet op de vaste boekenprijs maakt het mogelijk om met de winst op een klein deel van de titels andere minder rendabele titels intern te subsidiëren, waardoor ook deze titels uitgegeven kunnen worden en in de boekhandel kunnen worden aangeboden. Dit onderzoek is op 30 januari met bijgevoegde brief door minister Bussemaker (OCW) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verder

Wetsvoorstel verruiming vaste boekenprijs voor combinatieproducten P & E naar Kamer

Zoals door de minister al toegezegd tijdens de Tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) is op 25 augustus jl. een voorstel tot wetswijziging van de Wvbp naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om een vaste combinatie mogelijk te maken van een papieren boek met een bij de titel behorende e-book, app of een andere elektronische dienst. De Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak (KVB) had de minister hierom verzocht.

Lees verder

Kamer akkoord met wijziging Wet op de vaste boekenprijs

De Eerste Kamer heeft op 5 februari 2013 de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs met algemene stemmen aangenomen. Met de wijziging wordt de personeelskorting voor boekverkopers en de uitgever van het boek opnieuw ingevoerd. Ook de auteur kan weer met korting zijn eigen titels kopen (mits voor promotionele doeleinden).

Lees verder