Wet vaste boekenprijs

Evaluatie van de Wet vaste boekenprijs

Vrijdag j.l. heeft minister Van Engelshoven het rapport inzake de evaluatie van de Wet vaste boekenprijs en haar begeleidende brief naar de Kamer gestuurd. Zij spreekt zich warm voor een continuatie van de Wet vaste boekenprijs.

Lees verder

Aanpassing Wvbp vanwege btw-verhoging

Op 1 januari zal de btw ook op (fysieke) boeken worden verhoogd van 6% naar 9%. Dat heeft het kabinet vandaag tijdens Prinsjesdag formeel bekendgemaakt. Boeken die onder de Wet op de vaste boekenprijs vallen kennen echter een vastgestelde prijs inclusief btw. Dat betekent dat er op boeken die vanaf…

Lees verder

Onderzoek: kruissubsidie aangetoond, vaste boekenprijs zorgt daadwerkelijk voor rijker boekenaanbod

Onderzoek toont aan dat uitgevers (en boekhandels) via kruissubsidiëring bijdragen aan een breed en pluriform assortiment en aanbod van Nederlandstalige boeken. De Wet op de vaste boekenprijs maakt het mogelijk om met de winst op een klein deel van de titels andere minder rendabele titels intern te subsidiëren, waardoor ook deze titels uitgegeven kunnen worden en in de boekhandel kunnen worden aangeboden. Dit onderzoek is op 30 januari met bijgevoegde brief door minister Bussemaker (OCW) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verder

Wetsvoorstel verruiming vaste boekenprijs voor combinatieproducten P & E naar Kamer

Zoals door de minister al toegezegd tijdens de Tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) is op 25 augustus jl. een voorstel tot wetswijziging van de Wvbp naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om een vaste combinatie mogelijk te maken van een papieren boek met een bij de titel behorende e-book, app of een andere elektronische dienst. De Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak (KVB) had de minister hierom verzocht.

Lees verder

Kamer akkoord met wijziging Wet op de vaste boekenprijs

De Eerste Kamer heeft op 5 februari 2013 de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs met algemene stemmen aangenomen. Met de wijziging wordt de personeelskorting voor boekverkopers en de uitgever van het boek opnieuw ingevoerd. Ook de auteur kan weer met korting zijn eigen titels kopen (mits voor promotionele doeleinden).

Lees verder