BREIN

Stichting BREIN pakt uploads stripbladen en -boeken aan

decoratieve afbeelding van grijze abstracte vlakken in stripboekvorm

Recent schikte Stichting BREIN met een man die een faciliterende rol speelde in de ongeautoriseerde digitalisering en ter beschikking stelling van stripbladen en -boeken, met name op Usenet. Deze persoon hield een lijst bij van alle uitgebrachte strips en verzamelde hier zoveel mogelijk digitale kopieën van. Deze ongeautoriseerde kopieën zijn door hem (en anderen) naar Usenet geüpload. Hier zitten ook de nieuwste uitgaven van populaire stripbladen en -boeken, die vaak ook legaal digitaal te verkrijgen zijn. 

Lees verder

BREIN wint kort geding tegen Rabobank

In april oordeelde de voorzieningenrechter in Utrecht dat de weigering van de Rabobank om door Stichting BREIN gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, onrechtmatig is. Het gaat om de gegevens van een inmiddels opgeheven rekening die werd gebruikt voor de grootschalige verkoop van IPTV abonnementen. Nadat BREIN tevergeefs bij anderen had aangeklopt om de identiteit van de inbreukmaker te achterhalen, vroeg zij aan de Rabobank de naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW) van de betreffende rekeninghouder. De Rabobank weigerde dat echter en dus spande BREIN een kort geding aan.

Lees verder

Acties en resultaten Stichting BREIN 2020

In 2020 heeft Stichting BREIN zich weer volop ingezet voor het bestrijden van illegale content, waaronder e-books. Stichting BREIN verzorgt de collectieve bescherming van auteurs- en naburig recht voor makers, uitvoerende kunstenaars en de creatieve media-industrie zoals producenten, uitgevers, omroepen, distributeurs en platforms.

Lees verder