Stichting BREIN start met voorlichtingsproject frequente uploaders

Stichting BREIN gaan binnenkort van start met een voorlichtingsproject voor frequent of langdurig inbreukmakende uploaders (FLU) van auteursrechtelijk beschermde werken zoals e-boeken, films en muziek. Met behulp van speciale software wordt op zoek gegaan naar Nederlandse IP-adressen via welke meermaals inbreukmakende uploads plaatsvinden van op de Nederlandse markt gericht werk, bij voorkeur origineel Nederlands werk. Dit zal worden gedaan met voorafgaande toestemming van de betreffende rechthebbenden. Zodra BREIN hiermee van start gaat komt er een pagina met uitleg op de hun website.

Het project gaat niet om downloaders, maar om langdurige en/of frequente uploaders met gebruik van het bittorrent protocol. Dit soort uploads fungeren niet als eerste en grootschalige bron, waartegen al met succes is en wordt gehandhaafd, maar zij houden de illegale downloads in stand door het zogeheten ‘seeden’. Zonder dit soort gebruikers is de illegale content niet te downloaden.

 Voorlichtende waarschuwingen

Gedurende een half jaar gaat BREIN voorlichtende waarschuwingen versturen aan (anonieme) abonnees van Internet Service Providers waarvan is gedetecteerd dat via hun IP-adres ongeautoriseerd uploads zijn gedaan. De medewerking van de betreffende ISP’s wordt gevraagd om die e-mail door te sturen. Bij weigering zal BREIN de bijbehorende e-mail adressen opvragen of vorderen zodat de waarschuwingen alsnog verstuurd kunnen worden.

Marktonderzoek naar effect voorlichting

In dit stadium zal het enkel gaan om voorlichting. Wel wordt er in de waarschuwing op gewezen dat er in de toekomst mogelijk ook gehandhaafd gaat worden. Kantar zal monitoren of de waarschuwingen effect hebben, middels een voor- en nameting. Voor dit effectonderzoek is subsidie ontvangen van het ministerie van OC&W in overleg met de Federatie Auteursrechtbelangen en het PlatformACCT. Bij voldoende effect zal het voorlichtingstraject worden doorgezet, mocht er te weinig effect zijn zal stichting BREIN overwegen om over te gaan tot handhaving.

Meer informatie kunt u vinden in de nieuwsbrief van Stichting BREIN over dit onderwerp.