Seminar 16 januari – Zet AAN tot lezen

Het lezen van boeken draagt veel bij aan mens en maatschappij. Tegelijkertijd blijkt dat het aantal lezers en de leestijd daalt. Hoe kunnen auteurs, uitgevers en boekhandels met gedragsverandering het leesgedrag positief beïnvloeden? Dit is het thema van het jaarlijkse KVB Boekwerk seminar op 16 januari 2020 in Amsterdam. Met experts van binnen en buiten het boekenvak, zoals Monte Königs (Whetston), Tim den Heijer (Brain Creatives) en Karin Bongers (Inspire to Act). Met tot slot een paneldiscussie over lezen onder jongvolwassenen. U kunt zich kosteloos inschrijven via deze link. Aansluitend is de Stichting CPNB Nieuwjaarsreceptie.