Retailcampagne #winkelslimkoopoptijd

Nederland is inmiddels in de tweede golf van Corona aangekomen. In winkels zijn mondkapjes een standaard accessoire geworden en men lijkt zich er des te meer van bewust te zijn dat november en december lastige maanden gaan worden. De hoop is dat consumenten daarom eerder naar de winkels komen voor hun feestinkopen, daluren gaan gebruiken en zich veilig en verantwoordelijk gaan gedragen. Om dit te stimuleren is de hashtag #winkelslimkooptijd in het leven geroepen.

​In de maanden maart en april heeft het boekenvak de hashtag #ikleesthuis massaal omarmd. Boekhandels, CPNB en uitgevers hebben allen deze hashtag in hun uitingen gebruikt en dat heeft effect gehad. De hoop is dat de hashtag #winkelslimkoopoptijd dit ook gaat bewerkstelligen. Onder andere de CPNB en Libris Blz. gebruiken deze hashtag in hun reclame- en andere uitingen. Het verzoek aan alle uitgevers is om zoveel mogelijk aan te haken bij de campagne, door de hashtag #winkelslimkoopoptijd te gebruiken.