Protocollen voor de anderhalvemetereconomie

Nu de gevolgen van de coronacrisis in het bedrijfsleven zich steeds duidelijker aftekenen, zijn er protocollen voor de anderhalvemetereconomie opgesteld door de MKB-Nederland en VNO-NCW.

Hieronder volgt een puntsgewijze stand van zaken met betrekking tot deze protocollen.

 • MKB-Nederland en VNO-NCW coördineren samen het opstellen van sectorprotocollen voor de private sectoren en leveren de protocollen aan bij het ministerie van EZK. Via de branches zijn ondernemers en werknemers betrokken bij de totstandkoming.
 • De sectorprotocollen worden ontwikkeld langs een kader opgesteld door de interdepartementale werkgroep ‘anderhalvemetersamenleving’. Er is een proces opgesteld om sectorprotocollen te ontwikkelen en tot invoering te brengen.
 • De private sectoren die we samen met VNO-NCW vertegenwoordigen, zijn goed voor circa 70 procent van de totale werkgelegenheid in ons land. Bijna alle private sectoren zijn aan het werk – in meer of mindere mate  – met uitzondering van de horeca; cultuur, recreatie & sport en contactberoepen.
  • Gesloten sectoren: er zijn sectorprotocollen aangeleverd voor horeca en verschillende vrijetijdssectoren en contactberoepen.
  • Open sectoren: in de sectoren die open zijn, wordt in de handel en bouw al gewerkt met protocollen voor de gehele sector, met brancheaanvulling of met protocollen op bedrijfsniveau. Andere sectoren zijn protocollen aan het ontwikkelen of hebben deze al reeds aangeleverd (transport). Ook is er een concept voor een ‘kantoor protocol’  dat van toepassing zou zijn op ruim 2 miljoen banen.
  • Online communicatie: een wervende aanpak ‘staat in de steigers’ –het doel is ook om uitwisseling over vernieuwende maatregelen te bevorderen  met een competitie element.
 • Randvoorwaarden voor succes: Alle sectoren zullen actief verder werken aan protocollen en MKB-Nederland en VNO-NCW bouwen hun ondersteuningsaanbod aan ondernemers hiervoor uit. Tegelijk komen vanuit private sectoren een aantal randvoorwaarden voor succes naar voren m.b.t. openbaar vervoer, scholen, crowd control en beschermingsmiddelen/testen/apps, die deze sectoren niet zelf kunnen invullen. Meer antwoorden op de open vragen van private sectoren, zorgt voor meer veiligheid in de anderhalvemetereconomie.
 • Vervolgstappen tot 28 april: additionele protocollen worden aangeleverd aan EZK en de goedgekeurde protocollen regelmatig bijgewerkt. Er wordt een website gelanceerd en een competitie-element gestart. Er volgt een vergelijkbare wekelijkse rapportage aan EZK.

In de bijlage vindt u de definitieve versie van de rapportage sectorprotocollen. Deze is afgelopen zondag in het Catshuisoverleg aan de orde geweest.