Procedure lidmaatschap

  1. Het kandidaat-lid dient voor eigen rekening en risico en op basis van continuïteit algemene (e)boeken uit te geven.
  2. Als uw mediabedrijf langer dan 12 maanden bestaat en uw activiteiten binnen de Statuten van de GAU vallen, dan kunt u via info@algemene-uitgevers.nl informatie over het lidmaatschap van de GAU aanvragen.
  3. Bent u na lezing van de informatie serieus geïnteresseerd in een lidmaatschap, dan maken wij graag een afspraak met u voor een (eventueel telefonisch) kennismakingsgesprek over doelstelling, activiteiten en plannen van de GAU en de Mediafederatie en maken we nader kennis met de aard en omvang van uw uitgeefactiviteiten en uw overwegingen om lid te worden.
  4. Op basis van deze kennismaking maken aanvrager en de GAU ieder de finale afweging om de lidmaatschapsprocedure al dan niet in werking te stellen.
  5. Het kandidaat-lid dient kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van de GAU.
  6. Het kandidaat-lid vraagt schriftelijk aan het bestuur van de GAU (t.a.v. de algemeen secretaris, Martijn David) het lidmaatschap aan. In de aanvraag worden benoemd: de hoofdactiviteit, de bedrijfsomvang, het aantal personeelsleden, het jaar van oprichting en de juridische bedrijfsentiteit.
  7. Het GAU-bestuur beoordeelt de bedrijfseconomische situatie qua continuïteit en het bonafide karakter van het kandidaat-lidbedrijf en zal de aanvraag op basis hiervan al dan niet honoreren. Een kandidaat-lidbedrijf met verschillende media-activiteiten wordt tot het lidmaatschap van de GAU toegelaten indien de kandidaat-lid tegelijkertijd lid wordt van MVW, GEU, MMA en/of NDP Nieuwsmedia indien genoemde activiteiten onder de statuten van deze leden van de Mediafederatie vallen.
  8. Een lid van de GAU (en/of GEU en/of MVW) kan tevens lid worden van de Coöperatieve vereniging van Boekenuitgevers Groepen en krijgt daarmee recht op een mogelijke uitkering dividend CB.

Meer informatie over lidmaatschap kunt u vinden in Huishoudelijk Reglement van de GAU.