Partners en contacten GAU

Lobby

De volgende partners en contacten zijn van belang bij de lobby op diverse gebieden:

Onderhandelen

Voorbeelden van overeenkomsten waarbij de GAU optreedt als onderhandelaar zijn:

Dienstverlening

Voorbeelden van dienstverlening van de GAU zijn:

  • Marktonderzoek
  • Juridisch advies
  • Advies sociaal beleid

Organisatie en sociëteit

Voorbeelden zijn:

  • Reguliere bijeenkomsten diverse werkgroepen
  • Informatieve bijeenkomsten met uitwisseling van ‘best practices’
  • Bijeenkomsten waar leden elkaar kunnen ontmoeten