Onderzoek

Elk kwartaal wordt onderzoek gedaan naar het consumentengedrag in Nederland rond kopen, lezen en lenen van boeken. Het onderzoek wordt sinds 2007 uitgevoerd in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB). De stichting is opgericht door de Koninklijke Boekverkopersbond en de Groep Algemene Uitgevers. De onderzoeken gebeuren in samenwerking met partners in de sector: Stichting Lezen, CPNB en de Koninklijke Bibliotheek.

De onderzoeken meten sinds 2013 beurtelings trends en specifieke thema’s. U kunt deze onderzoeken downloaden via de website van KVB Boekwerk. Ze zijn drie maanden na dato openbaar, SMB plusleden kunnen de onderzoeken direct inzien. Vanuit de GAU is een Expertgroep, bestaande uit een aantal plusleden, betrokken bij de totstandkoming van de vragenlijst van verschillende SMB onderzoeken. Meer informatie over pluslidmaatschap kunt u terugvinden op de pagina SMB Pluslidmaatschap.

Verder wordt in opdracht van onder andere de GAU structureel (scan)onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de Nederlandse boekenmarkt. Voor leden van de GAU zijn de laatste rapporten hieronder te downloaden.