Nieuwe Auteursrechtgids van Michel Frequin

Op 19 juli zal de nieuwe editie van de Auteursrechtgids. Hoofdlijnen voor de praktijk van Michel Frequin verschijnen, de derde druk van deze gids die is gemaakt voor iedereen die professioneel te maken heeft met auteursrecht en naburige rechten. De nieuwe editie is aangepast aan de wijzigingen van de Auteurswet per 7 juni 2021, maar is verder in de opbouw gelijk gebleven aan vorige edities, vooral  gericht om de gebruiker op toegankelijke wijze door het proces te begeleiden vanaf het tot stand komen van een werk tot en met de exploitatie daarvan. Over wat beschermd wordt, welke rechten de auteur kan hebben, uitzonderingen, collectief beheer etc. Voor meer informatie zie ook Auteursrechtgids | Boom Uitgevers Den Haag (boomdenhaag.nl).

Michel Frequin heeft inmiddels meer dan vijfendertig jaar ervaring in de wereld van het auteursrecht, onder meer als jurist bij het toenmalige NUV.