Missie en visie

De GAU treedt op als vertegenwoordiger van de leden naar overheden en andere geledingen in het boekenvak. Onderhandelt en reguleert waar dit nodig is. Verleent diensten aan leden. Agendeert vernieuwingen in product, marketing en proces. Biedt een platform voor uitwisseling van best practices en een netwerkfunctie voor de leden.

Lobby

De branche-organisatie GAU treedt dikwijls op als lobbyist. De lobby richt zich op de partijen die de omstandigheden van de markt bepalen. Dit zijn onder andere de centrale overheid, politiek, Europese Unie, (inter-)nationale en maatschappelijke organisaties. Mede via de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) en de goede contacten met het ministerie van OCW oefent de GAU haar invloed uit.

Onderhandelen

De GAU treedt op als onderhandelaar bij het maken van extern bindende afspraken. Deze zorgen ervoor dat de condities en regels voor iedereen in de Nederlandse boekenmarkt dezelfde zijn. De GAU spant zich in om dit via zelfregulering (convenanten en collectieve overeenkomsten) te realiseren. 

Dienstverlening

De GAU biedt haar leden diverse services, waaronder (voorlichting over) juridisch advies, digitalisering en innovatie, en marktonderzoek.
Met de andere boekengroepen van de Mediafederatie (de GEU en Media voor Vak en Wetenschap) wordt gericht samengewerkt. Daarnaast worden er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, trainingen gegeven, vakbeurzen georganiseerd en is er communicatie naar de leden via de website, nieuwsbrieven en circulaires. Volg ons ook op LinkedIn om op de hoogte te blijven.

Regulering

Een belangrijke taak van de GAU is de (beperkte) regulering van de markt. Hiertoe werkt zij aan intern richtinggevende afspraken zoals het Centraal Depot van CB, Modelcontracten, et cetera.

Organisatie en partners

Het vergroten van de gemeenschappelijke identiteit van de leden is een belangrijk aandachtspunt. Bijeenkomsten, activiteiten en discussies dragen hieraan bij. De GAU besteedt veel aandacht aan deze netwerkfunctie en werkt daarbij samen met diverse partners.