Literaire Uitgeversgroep

Bij de literaire uitgevers van de GAU bestond behoefte aan specifieke activiteiten en profilering. Dat resulteerde in 1996 tot de oprichting van de Literaire Uitgeversgroep (LUG). De leden van deze werkgroep bespreken diverse onderwerpen, marktontwikkelingen, digitalisering, auteurscontracten et cetera.

De literaire uitgever is bepalend voor het literaire landschap van nu en straks. De uitgever begeleidt zijn auteur redactioneel en promotioneel. Hij investeert in de redactie, vertalingen, productie, distributie, verkoop, marketing en publiciteit van zijn titels en hij draagt het financiële risico. De activiteiten van de LUG zijn erop gericht om literaire uitgevers te ondersteunen. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met diverse organisaties, zoals de Vereniging van Letterkundigen, het Letterenfonds, Stichting Lezen, CPNB en Lira.

Voorzitter van de LUG: Tanja Hendriks van Ambo|Anthos.
De literaire uitgeversgroep komt circa drie keer per jaar bijeen.