Literaire Uitgeversgroep

Bij de literaire uitgevers van de GAU bestond behoefte aan specifieke activiteiten en profilering. Dat resulteerde in 1996 tot de oprichting van de Literaire Uitgeversgroep (LUG). De leden van deze werkgroep bespreken diverse onderwerpen, marktontwikkelingen, digitalisering, auteurscontracten et cetera.

De Literaire Uitgeversgroep (LUG) houdt zich bezig met alle zaken aangaande oorspronkelijk literair werk en literaire vertalingen. Zij fungeert als klankbord voor het Letterenfonds. De LUG is het eerste aanspreekpunt voor de Auteursbond als het gaat om het Modelcontract voor zowel oorspronkelijk werk als vertalingen alsmede wat meer algemene zaken. De LUG stelt op basis van het Modelcontract voor vertalingen jaarlijks het tarief voor literaire vertalingen vast.

De LUG vergadert in principe minimaal twee maal per jaar, maar kan waar nodig opschalen, bijvoorbeeld in het geval van contractonderhandelingen. Zij is toegankelijk voor iedereen werkzaam binnen de uitgeverijen die werken met literaire auteurs/Modelcontracten en richt zich op redacteuren en uitgevers.

De LUG kent een uit haar midden gekozen voorzitter en vicevoorzitter. Zij heeft gelijk de WKU geen budget en geen formele beslissingsbevoegdheid.

Voorzitter van de LUG: Tanja Hendriks van Ambo|Anthos.