Letterenfonds zoekt nieuwe leden voor adviescommissies

Het Nederlands Letterenfonds zoekt deskundigen voor de commissies die adviseren over de subsidieregelingen Digitale literatuurLiteraire evenementen en literatuur-educatieve activiteitenProjectsubsidies voor literaire vertalingen in het NederlandsProjectsubsidies voor publicaties van schrijvers van literair werk en Schwob (een regeling voor uitgevers van vertalingen van klassiekers uit de wereldliteratuur).

Advies over de ingediende subsidieaanvragen

Jaarlijks ontvangt het Nederlands Letterenfonds zo’n 1.000 subsidieaanvragen van makers van literair werk in alle genres en van organisaties in Nederland voor literaire evenementen, festivals, VR-installaties of podcasts, tijdschriften, bijzondere uitgaven en meer. Om te beoordelen welke aanvragen daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komen, doet het Letterenfonds een beroep op onze adviescommissies: zij zijn van essentieel belang voor het fonds.

Werk voor een adviescommissie

Hoeveel tijd deelname aan een adviescommissie vraagt verschilt per commissie en per ronde. De vergaderingen van de adviescommissies vergen veel voorbereiding . Denk aan het schrijven van leesrapporten over boeken, het beoordelen van toekomstplannen of begrotingen tot aan het voeren van (evaluerende) gesprekken met festivals, productiehuizen, ontwerpbureaus en andere creatieven. Daar staat tegenover dat veel van de huidige adviseurs het werk inspirerend, verrijkend en belangrijk vinden: de vergaderingen bieden een unieke plek waar professionals uit allerlei hoeken van het literaire veld hun kennis van en liefde voor literatuur delen.

Meer informatie over de adviescommissies en de openstaande vacatures is te vinden op de website van het Letterenfonds. Solliciteren voor een adviescommissie kan tot 8 november.