Letterenfonds stelt nieuwe steunmaatregel open voor uitgeverijen

Uitgeverijen kunnen bij het Nederlands Letterenfonds voor de uitgave van een buitenlandse literaire titel een tegemoetkoming aanvragen van 2.500 euro per titel (7.500 euro per uitgever in totaal) voor de aankoop- en productiekosten. Met deze tijdelijke maatregel wil het Letterenfonds ervoor zorgen dat het aantal literaire vertalingen op peil blijft en de vertalers aan het werk kunnen blijven.

Vanwege de uitbraak van Corona zijn de gebruikelijke acquisitie- en distributiekanalen voor literaire uitgevers ingrijpend beperkt. Deze tijdelijke regeling van het Letterenfonds is erop gericht literaire uitgevers te stimuleren een hoogwaardig en divers vertaald Nederlandstalig aanbod in stand te houden. De subsidie is bedoeld voor de aankoop- of productiekosten van buitenlandse titels die zijn aangekocht na 1 januari 2021. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Letterenfonds tot dinsdag 15 juni, via de website van het Letterenfonds. Let op, de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus wacht niet te lang met het indienen van uw aanvraag.

Alle informatie en aanvraagmogelijkheden van deze tijdelijke steunmaatregel zijn te vinden op de website van het Letterenfonds.