#ikleesthuis slaat bijzonder goed aan én daarom veel aanvullende initiatieven

Het boekenvak heeft de handen ineengeslagen voor de campagne #ikleesthuis, dat heeft er in korte tijd voor gezorgd dat Nederlanders flink aan het lezen zijn geslagen. Uit consumentenonderzoek blijkt namelijk dat ruim de helft van de Nederlandse consumenten (ouder dan 18 jaar) tijdens de coronacrisis boeken leest en luistert. Daarmee evenaart lezen streamingsdiensten als Netflix. De merkbekendheid van de #ikleesthuis-campagne is zeker voor de nog zeer korte tijd looptijd opmerkelijk hoog en bovendien zijn door de campagne mensen ook daadwerkelijk aangezet om te gaan (her)lezen en meer boeken te kopen en lenen. Toch worden er helaas, door alle coronamaatregelen (die zorgen voor lege winkelstraten), wel minder boeken verkocht dan normaal in deze tijd. Dat is vooral voor fysieke boekhandels een bittere pil. In vergelijking met ons omringende landen (waar niet zo’n sterk collectief is) valt de terugval echter mee.

Ingegeven door de positieve effecten en de noodzaak boekverkoop te blijven stimuleren, wordt de #ikleesthuis-campagne de komende tijd nog verder uitgebreid. Het collectieve boekenvak zal Nederlanders blijven stimuleren om, juist nu, nog meer te gaan lezen en boeken te kopen of lenen. De basis van de campagne wordt gevormd door reclame-uitingen in print, online, abri’s en op radio en tv, zowel door het collectief als door individuele boekwinkels, uitgevers en bibliotheken. Inspiratie werd al geboden door vele boekentips op onder andere Hebban.nl en op sociale media van bekende en onbekende lezers. En daarnaast zijn er tal van initiatieven zowel binnen als buiten het boekenvak om de campagne te ondersteunen (zoals door de ouderenbond KBO-PCOB, het NPO Radio1 programma Stax&Toine, etc).

Andere leesbevorderende acties en samenwerkingen

Daarbovenop gaat de CPNB bij de komende leesbevorderende acties zoals ‘Geef meer met een boek’, Kinderjury, Spannende Boeken Weken en Zomerlezen de #ikleesthuis-campagne gebruiken om deze te verrijken en extra kracht bij te zetten. Ook komen er op het DPG Media platform #NLblijftthuis 15 unieke korte verhalen speciaal geschreven voor #ikleesthuis door onder andere Herman Koch, Ilja Pfeijffer, Splinter Chabot, Alma Mathijsen, Herman Brusselmans en Suzanne Vermeer. Deze korte verhalen zullen lezers op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met Nederlandse auteurs en hun werk.

Daarnaast haken ook bekende bedrijven en partners van CPNB aan met tal van (voor)lees en boekentips zoals McDonalds en Eye Wish. Op deze manier hoopt CPNB zoveel mogelijk mensen die nu noodgedwongen thuis zitten, in aanraking te brengen met boeken en met verhalen die zorgen voor ontspanning en ontsnapping. Zodat Nederlanders, juist nu, ervaren dat boeken zorgen voor verrijking en verdieping en, ook na de coronacrisis, blijven doorlezen.

Geef een Boekenbon

Tot slot gaat de CPNB binnenkort vanuit #ikleesthuis bedrijven oproepen (via Twitter en Linkedin) om werknemers een Boekenbon te sturen die zij vervolgens kunnen inwisselen bij hun favoriete boekhandel om de hoek. Zo kunnen bedrijven en werknemers op een originele manier waardering naar elkaar uitspreken en ontstaat er extra saamhorigheid nu veel collega’s elkaar minder zien door het thuiswerken. De CPNB geeft het goede voorbeeld en stuurt alle collega’s dit weekend een Boekenbon met een persoonlijke boodschap erbij.

Eveline Aendekerk, directeur CPNB: Dat #ikleesthuis zo aanslaat en ook echt tot (meer) lezen en kopen dan wel lenen aanzet is een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Dat kon alleen doordat zoveel (media) partijen binnen en buiten het boekenvak meedoen. Door de krachten te bundelen maken we echt impact. Het onderzoek bewijst dat er frequenter gelezen wordt, ik hoop dat dat mensen ontspanning en verrijking geeft in deze onwerkelijke tijd. Als ik dit alles overzie kan ik niet anders dan trots zijn op het collectieve boekenvak en ons team. Als eerste sector hebben wij de handen ineengeslagen om al die mensen die nu thuis zitten een hart onder de riem te steken en tegelijkertijd ook het boekenvak te ondersteunen. Maar de boekensector heeft het desalniettemin -net als de hele culturele sector- zwaar, daarom hoop ik toch vooral dat al die lezers de weg naar hun favoriete boekwinkel of onlinebibliotheek.nl blijven vinden of zelfs een tandje bij willen zetten.”

Marktanalyse GfK (tot en met week 16)

Na de eerste week van de Boekenweek zijn steeds meer voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus geadviseerd. Er zijn daardoor bij fysieke boekwinkels sindsdien minder boeken verkocht dan voor de Coronaperiode. Na de Boekenweek zijn de weekcijfers in vergelijking tot dezelfde periodes 2017, 2018 en 2019 niet zo laag geweest. Op het ‘dieptepunt’ van de offline markt tot nu toe – twee weken na de Boekenweek – was de afzet circa 40% kleiner dan tijdens een vergelijkbare periode in 2019 en de omzet circa een derde kleiner. Ondanks dat is de cumulatieve omzet in 2020 hoger, mede door de goede start van het jaar. Na twee weken met coronamaatregelen werden er meer boeken via online kanalen verkocht dan in de fysieke boekwinkels, dat is niet eerder voorgekomen. De meest recente cijfers schetsen een grillig beeld.*

Consumentenonderzoek

In totaal ondernam 54% van de consumenten tijdens de coronamaatregelen één of meerdere leesactiviteiten. Daarmee evenaart lezen streamingsdiensten als Netflix. Tegen de trend van ontlezing in, blijkt uit de analyse dat vooral mensen die normaal incidenteel of met enige regelmaat lezen, vaker een boek hebben gepakt tijdens de coronamaatregelen. Zo is bijvoorbeeld zeven op de tien incidentele lezers daadwerkelijk meer gaan lezen. De bekendheid met de #ikleesthuis-campagne is opmerkelijk hoog en bovendien zijn door de campagne mensen meer gaan lezen en boeken gaan kopen of lenen. De campagne wordt inhoudelijk goed beoordeeld, een ruime meerderheid vindt de boodschap sympathiek.

17% van de consumenten is bekend met #ikleesthuis; gezien de korte looptijd en het beperkte budget is dat een ongelooflijk hoog resultaat in merkbekendheid. Circa een kwart van de personen die thuis lazen en in aanraking kwamen met één van de campagne-uitingen, zegt dat deze een positieve invloed had op het leesgedrag. Circa een vijfde  van de  mensen die in aanraking kwam met de campagne en een boek kocht of leende is hierbij door de campagne beïnvloed.

Download Marktanalyse GFK en Consumentenonderzoek

Coronakronieken ten bate van de boekhandel

De fysieke boekhandels krijgen harde klappen door de coronapandemie. Daarom besloot schrijver Daan Heerma van Voss om de verhalen die hij over deze crisis heeft verzameld – van anderen én zelfgeschreven – om te smeden tot één lopend verhaal, en dat te schenken aan de boekhandel. Een unieke samenwerking is het gevolg: Coronakronieken, een boek voor lezers én boekhandelaren, dat naadloos aansluit bij de #ikleesthuis-campagne. De volledige opbrengsten van deze uitgave gaan naar de boekhandel. Daan Heerma van Voss: ‘Soms bevindt een schrijver zich in de positie om een publieke dienst te verlenen. Ik hoop dat ik met dit boek een bescheiden steentje kan bijdragen aan het herstel van de boekhandel in deze moeilijke periode, maar ook aan onze collectieve verwerking.’

 

*De resultaten van de marktanalyse zijn gebaseerd op data uit het GfK boekenmarkt retailpanel. Het retailpanel omvat 90% van de Nederlandse afzet, en 86% van de Nederlandse omzet. De gerapporteerde afzet- en omzetcijfers omvatten enkel fysieke Nederlandstalige boeken.