Extra leenmogelijkheid voor cultureel ondernemers

Inmiddels heeft de minister van OCW met haar brief aan de Kamer duidelijk gemaakt hoe de 300 miljoen euro die in het kader van de Coronacrisis is vrijgemaakt voor de cultuursector wordt verdeeld.

Er is een bedrag van 30 miljoen euro bestemd voor Cultuur + Ondernemen (een ondersteunende overheidsinstelling voor de culturele en creatieve sector) zodat ‘culturele en creatieve organisaties’  geld kunnen lenen (tussen de 10.000 en 500.000 euro) om ‘ te investeren in producties, programma’s, projecten en producten, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven’. Uitgeverijen zouden hier dus gebruik van kunnen maken. Beoordeling en toekenning is uiteraard een zaak van C+O zelf.

In de regel is het een kortlopende lening voor een specifiek project met een rente van 1% per jaar.

Meer hierover via deze link.

De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend maar zullen waarschijnlijk niet of nauwelijks afwijken van de reguliere voorwaarden van Cultuur + Ondernemen. U kunt zich op de bovengenoemde website aanmelden voor een nieuwsbrief en uiteraard zullen we dit ook in onze eigen berichtgeving meenemen.