DRONGO Talenfestival 2020

Ook in 2020 wordt het DRONGO talenfestival georganiseerd, op 2 en 3 oktober. Het thema is ¿LEZEN!, waarbij de oorzaken van laaggeletterdheid, ontlezing en problemen in het leesonderwijs in Nederland centraal staan. Het festival wordt dit jaar vanwege Covid-19 geheel online gehouden op www.drongotalenfestival.nl.

In tientallen online presentaties en webinars kan de festivalbezoeker kennis maken met recent onderzoek, nieuwe initiatieven en leermethoden. De Britse taalkundige David Crystal bespreekt met de bezoekers hoe leesontwikkeling samenhangt met de taalontwikkeling van jonge kinderen. Ook de wereldberoemde taalpsycholoog en schrijver Steven Pinker maakt zijn opwachting met een interactieve sessie over wat de cognitieve wetenschap ons leert over goed schrijven. Verder bevat het programma diverse presentaties over hoe kinderen aan het lezen te krijgen, is er aandacht voor laaggeletterdheid, technologie en taal, de breedte van het taal- en leesspectrum en biedt het een overzicht van de vele taal- en leesactiviteiten die worden ingezet door de verschillende organisaties. Bijdragen komen onder anderen van Paulien Cornelisse, Mohammed Benzakour, Maurice de Greef (laaggeletterdheidprofessor), Lidewijde Paris (De Leesambassade), Gerlien van Dalen (directeur van Stichting Lezen), Ruth de Jager (Storytel) en nog vele anderen. De slotsessie wordt ingevuld door Adriaan van Dis en Özcan Akyol, die elkaar bevragen over de rol van literatuur.

Een deel van het programma wordt op 2 en 3 oktober gelivestreamd, er worden live webinars gehouden en verder biedt het festival een keur aan van tevoren opgenomen programmaonderdelen. Deelname aan het festival is gratis: registeren kan op www.drongotalenfestival.nl.