Distributiecommissie

De Distributiecommissie is een klankbordgroep voor Centraal Boekhuis. CB kan hierin ideeën over tariefsaanpassingen bespreken of investeringen in nieuwe producten om wenselijkheid en prioriteit te toetsen. De beslissingsbevoegdheid ligt bij CB.

De werkgroep wordt voorgezeten door een lid van de GAU, bij voorkeur een bestuurslid, en bestaat verder uit leden van de GAU en tenminste één lid van MVW. De leden worden door GAU en MVW gevraagd om hier zitting in te nemen waarbij een balans wordt gezocht tussen de diverse uitgeverijen als het gaat om grootte en portfolio alsmede kennis van de distributie(kosten) van de persoon.

De commissie komt circa twee keer per jaar bijeen.

Samenstelling GAU Distributiecommissie

de heer M. Griffioen, Overamstel uitgevers (voorzitter)
de heer M. van Akkerveeken, VBK
de heer R. Vries, Lannoo
de heer E. Guis, WPG
de heer T. VerLoren, uitgeverij Verloren B.V.
de heer J. Hoek, Singel Uitgeverijen