Distributiecommissie

De GAU Distributiecommissie bestaat uit de CFO’s van de concerns aangevuld met één zelfstandige uitgever en de algemeen secretaris van de GAU, Martijn David.
De ambitie is om gesignaleerde problemen of vragen op het gebied van distributie in kaart te brengen en op te lossen. De commissie komt circa twee keer per jaar bijeen.

Samenstelling GAU Distributiecommissie

de heer M. Griffioen, Overamstel uitgevers (voorzitter)
de heer M. van Akkerveeken, VBK
de heer R. Vries, Lannoo
de heer E. Guis, WPG
de heer T. VerLoren, uitgeverij Verloren B.V.
de heer J. Hoek, Singel Uitgeverijen