de Mediafederatie Academy

De Mediafederatie Academy is het professionaliserings- en netwerkplatform voor de uitgeefbranche. Met de Academy ondersteunt de Mediafederatie lidbedrijven van de vijf bij de Mediafederatie aangesloten brancheverenigingen (GAU, GEU, MMA, MVW en NDP Nieuwsmedia) concreet bij hun voortdurende transformatie tot digitale mediaondernemingen. Door de technologische ontwikkelingen en mediaconvergentie in de uitgeefindustrie is er binnen alle uitgeefsectoren behoefte aan permanente kennisupdate en vaardigheidsontwikkeling over thema’s die samenhangen met digitaal uitgeven, op zowel strategisch als operationeel niveau.

De Mediafederatie Academy brengt medewerkers van lidbedrijven van de brancheverenigingen GAU, GEU, MMA, MVW en NDP Nieuwsmedia samen, zodat zij kennis en best practices kunnen delen via strategische en themabijeenkomsten. Ook stelt de Academy specifieke programma’s samen op verzoek van de vijf brancheverenigingen. De Academy voorziet in:

  • versterking van de uitgeefindustrie van binnenuit;
  • vergroting van de exposure van de uitgeefindustrie bij stakeholders;
  • professionalisering van de branche;
  • themabijeenkomsten voor (operationeel) management en directies over digitale topics;
  • een platform voor talent, samenwerkingspartners en acquisitieproposities.

De Mediafederatie Academy biedt een interessant programma op het gebied van innovatie en digitaal uitgeven. Voor de themabijeenkomsten wordt samengewerkt met inspirerende deskundigen, aangevuld met presentaties van praktijkcases. De Academy daagt de deelnemers uit om deel te nemen aan de ‘digitale uitgeefdiscours’. De belangrijkste thema’s hangen samen met contentmarketing, online adverteren, auteursrecht, social media, mobile marketing, datagestuurd uitgeven, online video en innovatieve skills en tools. Ook is er aandacht voor ontwikkelingen die nieuwe kansen bieden voor verrijking van de uitgeefportefeuille, zoals applied gaming, e-commerce, artificial intelligence en online learning.

Meerwaarde voor leden

De Mediafederatie Academy onderscheidt zich van andere opleidingsaanbieders doordat uitgeefervaringen heel gericht bij elkaar worden gebracht. De interactie tussen de deelnemers levert direct toepasbare oplossingen voor hun eigen praktijk op en er komen cross-overs tot stand tussen grote en kleinere lidbedrijven, b2c- en b2b- en multi channel- en mono track-uitgeverijen.

De bijeenkomsten van de Academy zijn een belangrijke manier om ervaringen uit te wisselen met branchegenoten en te leren van elkaar: trends, nieuwe ontwikkelingen en de relevantie voor uitgeefmediabedrijven worden geëxploreerd en via uitgeefcases ontstaat inzicht in de impact en toepasbaarheid van het betreffende topic voor de eigen uitgeefpraktijk.

Contactpersoon