BREIN steunt getroffen cultuursector door profiteurs met illegaal aanbod aan te pakken

ENCORE, de alliantie van ondernemers in de muziek-, film- en boekenindustrie, wordt nu ook gesteund door BREIN. Als de inkomstenderving door het coronavirus nog groter dreigt te worden door piraterij, grijpt BREIN in.

Profiteurs spelen in op de crisis met goedkoop illegaal aanbod. Waar legale aanbieders de nood helpen lenigen, roepen illegale aanbieders dat zij nu hogere kwaliteit voor minder geld kunnen leveren. Van de illegale opbrengst zien de getroffen rechthebbenden geen cent terug tenzij BREIN de identiteit van de boosdoeners kan achterhalen.

Tim Kuik, directeur van BREIN vertelt: “Er zijn illegale aanbieders die er een slaatje uit proberen te slaan, zoals de nieuwe Popcorn Time-tak en illegale IPTV verkopers. Maar ook mensen die gratis ebooks aanbieden via mail of social media met het idee dat zij iets sociaals doen in deze tijd. Ze vergeten dat schrijvers en uitgevers van de verkoop moeten rondkomen.” BREIN speurt overtreders op en pakt daarbij recidivisten extra hard aan. Daarom roept de stichting in zijn berichtgeving op gebruik te maken van legaal aanbod, dat door rechthebbenden wordt aangeboden.