Bereikbaarheid GAU

Nu zondag 15 maart aanvullende maatregelen bekend zijn gemaakt door de overheid om te proberen de verspreiding van het Coronavirus in te dammen dan wel de verspreiding zoveel als mogelijk te verspreiden is besloten dat de medewerkers van de Mediafederatie en de medewerkers van de bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties, waaronder de GAU, zoveel mogelijk vanuit huis werken.

Alle medewerkers blijven per mail en mobiel bereikbaar. De dienstverlening vanuit de GAU blijft vanzelfsprekend gehandhaafd. Het kantoor op de Hogehilweg blijft, mogelijk met aangepaste tijden, open en bereikbaar. De geplande bijeenkomsten zijn waar mogelijk uitgesteld of vinden via online omgevingen plaats. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.