20 jaar Expertisecentrum Literair Vertalen

Het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) bestaat twintig jaar. Dit opleidings- en kenniscentrum is niet alleen interessant voor vertalers, maar zeker ook voor uitgevers. In het Vertalersbestand van de ELV zijn meer dan 450 vertalers opgenomen in een groot aantal talen en genres, inclusief contactgegevens. Ook is het mogelijk via het ELV een mentoraat begeleiding te bieden aan talentvolle, beginnende vertalers.

Het ELV is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen. Doel is de deskundigheid van literair vertalers in en uit het Nederlands te bevorderen, om zo de kwaliteit van vertalingen te waarborgen. Verschillende diensten van het ELV zijn ook interessant voor uitgevers, met name het Vertalersbestand en het mentoraatsprogramma.

In het Vertalersbestand van het ELV kunnen literair vertalers een profiel aanmaken zodat zij online beter vindbaar zijn. Een online visitekaartje, als het ware. Inmiddels zijn meer dan 450 vertalers in en uit het Nederlands in dit bestand te vinden, zowel beginnend als ervaren. Het is mogelijk om op naam, taal of genre te zoeken of willekeurig door het bestand heen te bladeren. Ook vertalers in en uit ‘kleinere’ talen zijn hierin te vinden.

Ook het samenwerken met talentvolle, maar beginnende vertaler wordt gestimuleerd vanuit het ELV. Vertalers hebben namelijk de mogelijkheid om een mentoraat aan te vragen bij het ELV. Een ervaren vertaler kan diegene bijstaan bij het vertalen, en de gementoreerde kan deze opgedane kennis vervolgens zelf bij volgende opdrachten in de praktijk brengen. Het ELV voorziet in het honorarium van de mentor. Vertalers komen in aanmerking voor een mentoraat als zij beschikken over een modelcontract en aan het begin staan van hun vertaalcarrière.

Jubileum

Van 30 september t/m 5 november viert het ELV haar 20-jarig jubileum. In deze jubileumperiode stelt het ELV de zichtbaarheid van de vertaler centraal. Al een aantal jaar wordt op sociale media de hashtag #NoemDeVertaler (#NameTheTranslator) gebruikt. Daarmee wijzen mensen op het ontbreken van een vermelding van de vertaler bij het bespreken of promoten van een boek. Het ELV wil met de campagne #RoemDeVertaler een stapje verder gaan. Graag moedigen zij mensen aan niet alleen de vertaler te noemen, maar ook te roemen. Heeft u een mooi voorbeeld van een manier waarop uw uitgeverij vertalers onder de aandacht brengt? Het ELV deelt deze voorbelden graag in het kader van hun jubileumcampagne.

Meer informatie

Alle informatie over de activiteiten van het ELV is te vinden op onze website literairvertalen.org. Zij gebruiken hun communicatiekanalen ook om nieuws voor of over vertalers te delen. Suggesties zijn altijd welkom via literair.vertalen@uu.nl. Via dit e-mailadres is het ELV ook te bereiken voor vragen.